Nowy nauczyciel mianowany w ISOB

Instytut Pedagogiki Galeria Instytutu Pedagogiki JM Rektor wręczył akt mianowania na stopień nauczyciela mianowanego
JM REKTOR WRĘCZYŁ AKT MIANOWANIA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

JM Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny w dniu 17 października wręczył akt mianowania na stopień nauczyciela mianowanego pani mgr Katarzynie Martens z Zespołu Szkół Ogólnokształcących "International School of Bydgoszcz".
Pani Katarzyna Martens jest nauczycielem matematyki w ISoB, przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Ocena efektywności kształcenia szkolnictwa międzynarodowego w Polsce”. Stworzyła autorski program dla przedmiotu matematyka w pięcioletnim programie MYP, który był i jest wykorzystywany przez pozostałych nauczycieli matematyki pracujących w ISoB. Prezentacja dorobku zawodowego mgr Katarzyny Martens pokazała, że posiada ona umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego, kulturowego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Komisja składająca się z ekspertów przedmiotowych, przedstawiciela kuratorium, dyrektora szkoły, pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Filipiak (z up. JM Rektora przedstawiciela organu prowadzącego Zespół Szkół Ogólnokształcących "International School of Bydgoszcz") przyjęła egzamin i w pełni rekomendowała jej wniosek na stopień nauczyciela mianowanego.

Galeria