Wspólnota i Służba

Community Project, czyli Wspólnota i Służba. Głównym celem tego komponentu jest zaangażowanie uczniów w życie społeczne w szkole i poza nią. Zagadnienia kluczowe to:

  • Jak żyć i funkcjonować w relacjach z ludźmi?
  • Jakie jest moje miejsce i udział w życiu społeczności?
  • Jak mogę pomóc innym?

Uczniowie musza poświęcić 15 godzin w semestrze na zrealizowanie komponentu Community Project. W ramach czynności, które mogą podjąć jest: organizacja Dnia Ziemi, stworzenie i opieka nad ogródkiem szkolnym, pomoc innym uczniom w nauce, przygotowanie materiałów edukacyjnych, pomoc w przygotowaniu imprez szkolnych, współpraca w ramach wolontariatu, z domami dziecka, Polską Akcją Humanitarną i inne.