Wyposażenie

Budynek szkoły składa się z 3 kondygnacji: piwnicy, parteru i pierwszego piętra. Obok znajduje się plac zabaw oraz parking. Każda sala lekcyjna jest wyposażona w tablicę interaktywną lub projektor, telewizor i internet bezprzewodowy. Uczniowie klas 9 i 10 oraz studenci Programu Diploma maja również dostęp do internetu na terenie całej szkoły. Szkoła dysponuje laboratorium fizyczno/chemiczno/biologicznym oraz  salami lekcyjnymi do sztuki, historii, geografii, matematyki oraz informatyki. Uczniowie mogą również korzystać z Sali multimedialnej, w której znajdują się czasopisma, książki, materiały audiowizualne, drukarka, skaner, ksero oraz stanowiska komputerowe z dostępem do internetu. Szkoła korzysta z zaplecza sportowego oraz biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Centrum Kultury Fizycznej i Sportu mieści się obok stadionu Polonia przy ulicy Sportowej i oferuje: zajęcia pływania, zajęcia na hali sportowej (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna), jak również zajęcia na sali do gimnastyki artystycznej i salę sztuk walki. Biblioteka jest zlokalizowana na terenie kampusu Uniwersytetu przy ul. Chodkiewicza i  zapewnia dostęp do zbiorów obejmujących ok. 755.000 jednostek,  w tym 645.000 wol. wydawnictw zwartych, 56.000 wol. czasopism i 54.000 zbiorów specjalnych (m. in. 17 inkunabułów, 2300 vol. starych druków, 14.350 jednostek grafiki, 410 kartografii, około 50 rękopisów). Biblioteka zapewnia użytkownikom również szeroki dostęp do zasobów online.

W pomieszczeniach na najniższym poziomie znajduje się stołówka oraz  przebieralnie. Każdy uczeń otrzymuje szafkę na rzeczy osobiste.

By zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany 24 godziny na dobę