Organ Prowadzący

Organem prowadzącym i nadzorującym działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego reprezentowany przez Rektora Uniwersytetu, prof. dr hab. Jacka Woźnego.

prof_Jacek_Wozny.jpg