Historia i misja szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego rozpoczął działalność 2 marca 2009 roku, w budynku przy ulicy Gałczyńskiego 23 na Błoniu. W skład zespołu wchodzi:

  •     Niepubliczna Szkoła Podstawowa International School of Bydgoszcz
  •     Niepubliczne Gimnazjum International School of Bydgoszcz
  •     Niepubliczne Liceum International School of Bydgoszcz
  •     oddział przedszkolny

Początkowo jej oferta skierowana była jedynie dla dzieci personelu NATO stacjonującego w Bydgoszczy. Od września 2010 r. do szkoły dołączyli polscy uczniowie. Językiem nauczania jest angielski.

Sztandarowym celem szkoły jest wykształcenie odpowiedzialnych, samodzielnych i twórczych uczestników życia społeczno–przyrodniczo-kulturowego. Wymaga to odejścia od przekazywania przez nauczyciela gotowych treści. W zamian za to szkoła propaguje wszechstronny rozwój i samodzielne dochodzenie do wiedzy m.in. poprzez działania praktyczne oraz dysputy z nauczycielem i rówieśnikami.