Dyrektor

Pani Imisława Górska rozpoczęła pracę w ISOB w listopadzie 2011 roku, jako Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Posiada tytuł Magistra Prawa ze specjalizacją w Prawie Europejskim i Finansach Publicznych uzyskany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe w Zarządzaniu Oświatą. Jest stypendystką Open Sociaty Institute w zakresie Zarządzanie Konfliktem i Planowaniem Rozwoju w Miastach Wieloetnicznych, Holenderskiej Fundacji TNU w zakresie Edukacji Globalnej oraz E-Governance Instytutu ONZ do spraw Badań i Szkoleń.

Głęboko wierzy w równość praw we wszystkich społecznościach i narodowościach bez uprzedzeń na tle rasowym, etnicznym czy religijnym. Jest zagorzałym zwolennikiem podnoszenia świadomości dzieci na tematy wielokulturowe.

Imisława Górska pełni również funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia Ośrodków Demokracji Lokalnej Rady Europy (ALDA), organizacji, która promuje dobre zarządzanie i społeczeństwo obywatelskie. ALDA w szczególności skupia swoje działania na poprawie współpracy pomiędzy samorządem lokalnym a mieszkańcami. W 2012 International School of Bydgoszcz została członkiem ALDA, dzięki czemu jest uznawana za unikatowe miejsce edukacji na temat aspektów globalnych takich: prawa człowieka i dziecka, równouprawnienia płci, demokracja, społeczeństwo obywatelskie.

Zna biegle język angielski, posługuje się również językiem hiszpańskim i serbskim.