Przedszkole

Oddział przedszkolny w International School of Bydgoszcz przygotowuje dzieci do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej. Naszym zadaniem jest zapewnienie dzieciom  właściwych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego  i społecznego w przyjemnych warunkach i międzynarodowym towarzystwie.

Szkoła nasza przyjmuje samodzielne dzieci 4 i 5 letnie, które potrafią wykonać wszystkie czynności samoobsługowe. W celu optymalnego wykorzystania procesu dydaktycznego. mile widziane jest posługiwanie się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Międzynarodowy program nauczania oparty jest na  polskiej podstawie programowej, a   dzieci zdobywają wiedzę przez działanie, odkrywanie i przeżywanie. Nauczyciele stosują różne metody i techniki nauczania m.in. Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Twórcza Gimnastyki Rytmicznej A. M. Kniessów, Malowanie dziesięcioma palcami, Techniki i ćwiczenia relaksacyjne. Dzieci uczestniczą również w zajęciach dodatkowych takich jak: Rytmika, Drama, Koło muzyczne, Dodatkowy język angielski, Koło plastyczne, Religia