Zapisy

Rekrutacja Szkoła Podstawowa

Przyjęcie ucznia do klas 1-5 programu IB Primary Years w International School of Bydgoszcz uzależnione jest od decyzji dyrektora szkoły, który konsultuje ją z koordynatorem PYP, psychologiem szkolnym i doświadczonymi nauczycielami. Mając na uwadze dobro przyszłego ucznia naszej szkoły, placówka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia procesu rekrutacji, który oparty jest na następujących zasadach:

 • Rozmowa kwalifikacyjne z Dyrektorem szkoły lub/i Koordynatorem PYP
 • Rozmowa/test wstępny z języka angielskiego z nauczycielem tego przedmiotu
 • Przedłożenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych
 • Poniesienie opłaty rekrutacyjnej

Płatność należy dokonać na rachunek:
83 1500 1360 1213 6007 8954 0000
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – ISOB
Ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
NIP 5542647568
Z dopiskiem „opłata rekrutacyjna”

Przed podpisaniem umowy o naukę rodzice kandydata będą proszeni o zaakceptowanie Statutu Szkoły, Regulaminu Zachowania, Zasad korzystania z Szafki Szkolnej i Przewodnika Primary Years Programme.

Dokumenty wymagane do przyjęcia do szkoły:

 • Formularz aplikacyjny (dostępny na stronie szkoły)
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka
 • Świadectwo z poprzedniej szkoły/Zaświadczenie o gotowości szkolnej
 • Opinia z poprzedniej szkoły (jeśli jest to możliwe)
 • 1 fotografia legitymacyjna dziecka

Dziecko staje się pełnoprawnym uczniem International School of Bydgoszcz po spełnieniu powyższych wymagań i zapłaceniu opłaty rekrutacyjnej na konto szkoły. Przydział do odpowiedniej klasy odbywa się po uwzględnieniu:

 • wieku dziecka,
 • klasy do których uczęszczał wcześniej
 • dojrzałości fizycznej i psychicznej dziecka.Rekrutacja Szkoła Średnia

Przyjęcie ucznia do klas 1-5 programu IB Middle Years w International School of Bydgoszcz uzależnione jest od decyzji dyrektora szkoły, który konsultuje ją z koordynatorem MYP, psychologiem szkolnym i doświadczonymi nauczycielami. Mając na uwadze dobro przyszłego ucznia naszej szkoły, placówka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia procesu rekrutacji, który oparty jest na następujących zasadach:

 • Rozmowa kwalifikacyjne z Dyrektorem szkoły lub/i Koordynatorem MYP
 • Rozmowa/test wstępny z języka angielskiego z nauczycielem tego przedmiotu
 • Przedłożenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych
 • Poniesienie opłaty rekrutacyjnej


Płatność należy dokonać na rachunek:
83 1500 1360 1213 6007 8954 0000
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – ISOB
Ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
NIP 5542647568
Z dopiskiem „opłata rekrutacyjna”

Przed podpisaniem umowy o naukę rodzice kandydata będą proszeni o zaakceptowanie Statutu Szkoły, Regulaminu Zachowania, Zasad korzystania z Szafki Szkolnej i Przewodnika Middle Years Programme.

Dokumenty wymagane do przyjęcia do szkoły:

 • Formularz aplikacyjny (dostępny na stronie szkoły)
 • Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka
 • Świadectwo z poprzedniej szkoły/Raport
 • Recomendacja z poprzedniej szkoły
 • 1 fotografia legitymacyjna dziecka

Dziecko staje się pełnoprawnym uczniem International School of Bydgoszcz po spełnieniu powyższych wymagań i zapłaceniu opłaty rekrutacyjnej na konto szkoły. Przydział do odpowiedniej klasy odbywa się po uwzględnieniu:

 • wieku dziecka,
 • klasy do których uczęszczał wcześniej
 • dojrzałości fizycznej i psychicznej dziecka.