Dlaczego ISOB

International School of Bydgoszcz jest szkołą wielokulturową z wyjątkowym podejściu do nauczania opartym na poszukiwaniu i badaniu wiedzy. W związku z obecnością 19 narodowości w szkole, nasi uczniowie uczą się jak stać się prawdziwymi obywatelami świata, z wysokimi pryncypiami w zakresie dbałości o innych i o naszą planetę. Liczba uczniów w klasie maks. 15 osób gwarantuje indywidualne podejście. ISOB oferuje doskonałe materiały dydaktyczne, w tym komponenty interaktywne  takie jak:

Komunikacja z rodzicami odbywa się poprzez wprowadzony w tym roku moduł „Class Dojo” mający na celu motywowanie i nagradzanie postaw ucznia.
International School of Bydgoszcz zapewnia kształcenia od przedszkola do Matury Międzynarodowej.