O Programie Diploma

Program Matury Międzynarodowej (Diploma Programme) to zbalansowany program edukacyjny o wysokich standardach akademickich kończący się egzaminami  przygotowującymi uczniów w wieku od 16 do 19 lat do odnoszenia sukcesów zarówno podczas dalszego etapu nauki jakim są studia oraz sukcesów w życiu. Nauka w programie IB DP  trwa dwa lata. Program Matury Międzynarodowej został stworzony z myślą o intelektualnym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym rozwoju uczniów. Dyplom IB wydawany przez International Baccalaureate Organization w Genewie uznawany jest przez najlepsze uczelnie na świecie.
Program Matury Międzynarodowej (DP) przygotowuje uczniów do efektywnej działalności w szybko rozwijającym się społeczeństwie globalnym , gdyż uczniowie programu Diploma:

  • rozwijają się pod względem fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym i etycznym
  • uzyskują dogłębną i szeroką wiedzę oraz zrozumienie poprzez naukę przedmiotów wybranych spośród 6 grup przedmiotowych
  • rozwijają umiejętności i pozytywny stosunek do nauki,  co pozwoli im być przygotowanym do dalszej nauki jaką są studia wyższe
  • uczą się przynajmniej dwóch języków,  co wpływa na zrozumienie różnych kultur, w tym swojej własnej
  • dostrzegają związki pomiędzy tradycyjnymi dziedzinami wiedzy i zgłębiają ich naturę poprzez unikalną możliwość jaką daje przedmiot oferowany przez program DP jakim jest Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge- ToK)
  • podejmują własne badanie naukowe, zgłębiając obszar wiedzy będący w kręgu zainteresowań ucznia  z perspektywy jednego lub większej ilości dziedzin wiedzy  podczas pracy nad Esejem (Extended Essay ok. 4000 słów) . Stanowi ona etap przygotowujący do samodzielnej pracy naukowej na studiach wyższych.
  • mają możliwość samorozwoju oraz rozwijania umiejętności życia w społeczeństwie poprzez prace społeczne (CAS- Creativity Action Service- Kreatywność Działanie Służba). Uczniowie zaliczają w/w przedmiot poprzez aktywne uczestnictwo w działalności pozaszkolnej takiej jak działalność na rzecz środowiska lokalnego, działalność charytatywna, sport czy przedstawienia teatralne.

Uczniowie programu DP wybierają sześć przedmiotów z oferowanych sześciu grup przedmiotowych- trzy na poziomie średnim (Standard Level-SL) i trzy na poziomie wyższym (Higher Level-HL). Ilość godzin lekcyjnych przeznaczonych do ukończenia nauki na poziomie średnim to 150 , a na poziomie wyższym 240 co oznacza, że uczniowie mają możliwość nauki mniejszej ilości przedmiotów niż ilość oferowana przez tradycyjne systemy edukacyjne, jednakże przedmioty te w programie DP studiowane są dogłębnie. Nacisk położony jest na jakość , a nie na ilość. Oprócz tego uczniowie programu DP mają unikalną możliwość doświadczenia takich dziedzin jak Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge), Kreatywność Działanie Służba (Creativity Action Service) oraz Esej (Extended Essay) , tzw. elementami kluczowymi , które poszerzają edukacyjne doświadczenie uczniów oraz są dla nich wyzwaniem, aby zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności, możliwość unikalna, nie pojawiająca się w ofertach szkół tradycyjnych. Nadrzędnym celem programu IB DP jest rozwijanie u uczniów cech niezwykle cenionych przez  uniwersytety takie jak krytyczne myślenie i wykorzystywanie umiejętności w praktyce, umiejętność efektywnego zarządzania czasem jest również niezaprzeczalnie istotna. Założenie programu jest odbiciem naszego życia w XXI wieku, gdyż misją programu jest szacunek dla innych kultur, uświadamianie, że każdy z nas jest inny, ale tylko dlatego, że każdy z nas ma prawo do bycia innym i wyrażania różnych opinii. Są to wartości, jakie uczeń IB powinien starać się posiąść. Najlepsze uniwersytety na świecie cenią uczniów IB, a z ich doświadczeń wynika, że są oni świetnie przygotowani do dalszej nauki.


b_0_0_0_00_images_DP_Model_Circle__hexagon.jpg