Program nauczania

Uczniowie Programu MatuAry Międzynarodowej (IB Diploma Programme) muszą wybrać po jednym przedmiocie z sześciu grup przedmiotowych (1 do 6) tak by trzy przedmioty, ale nie więcej niż cztery były na poziomie rozszerzonym Higher Level – HL i trzy na poziomie podstawowym – Standard Level – SL. Jeśli uczeń nie wybierze przedmiotu artystycznego z grupy 6 może wybrać dodatkowo drugi przedmiot z grup 1-4. Poziom SL obejmuje 150 godzin natomiast poziom HL 240 godzin zegarowych w ciągu dwóch lat nauki. Ponadto oprócz obowiązkowych 6 przedmiotów uczeń Programu  DP musi uczestniczyć w zajęciach Teoria wiedzy, napisać pracę Extended essay i zrealizować CAS – Kreatywność Działanie  Służba (szczegóły w zakładce Istota programu).
 
Przedmioty oferowane przez naszą szkołę:
 
Grupa 1: Język ojczysty
 
 • Angielski Literatura (SL/HL)
 • Niemiecki Literatura (SL/HL)
 • Self-taught supported by a school SL Literatura – język ojczysty, który nie jest w ofercie szkoły
 
Grupa 2: Drugi język
 
 • Hiszpański ab initio/ SL
 • Francuski ab initio/ SL
 • Niemiecki ab initio/ SL/HL
 • Angielski B (HL)
 
Grupa 3: Nauki Społeczne
 
 • Ekonomia (SL/HL)
 • Geografia (SL/HL)
 • Historia (SL/HL)
 • Psychologia (SL/HL)
 
Grupa 4: Nauki przyrodnicze
 
 • Biologia (SL/HL)
 • Chemia (SL/HL)
 • Fizyka (SL/HL)
 • Społeczeństwa i systemy środowiskowe - nauka tego przedmiotu spełnia wymagania dwóch grup przedmiotowych (grupy 3 i 4) SL
 
Grupa 5: Matematyka 
 
 • Matematyka (studies SL)
 • Matematyka (SL)
 • Matematyka (HL)
 
Grupa 6: Sztuka
 
 • Sztuki plastyczne (Visual Arts) lub drugi przedmiot z grup 1-4