Uznawalność matury

Program Matury Międzynarodowej oferuje unikalny system oceniania, oparty na rygorystycznych kryteriach, według których uczniowie są oceniani. Model oceniania oferowany przez program IB charakteryzuje się wysokim standardem oraz zapewnia rzetelną ewaluację, dzięki czemu uczniowie programu IB są niezwykle cenieni przez uniwersytety na całym świecie. Najlepsze uniwersytety doceniają zdolności jakie uczniowie pozyskują podczas edukacji w szkole średniej, jako że nadrzędnym celem programu IB jest przygotowanie uczniów do studiów wyższych, a atrybuty z jakimi uczniowie kończą edukację takie jak dociekliwość, krytyczne myślenie, otwartość umysłu czy umiejętność refleksji nie mogą być lepszym przygotowaniem uczniów do sprostania uniwersyteckim wyzwaniom przed jakimi staną w przyszłości.