Kontakty

ADRES

ul. Gałczyńskiego 23
85-322 Bydgoszcz
tel. 052 341-14-24  (sekretariat - czynny w g. 8:00 – 15:00)
e-mail: isob@ukw.edu.pl
www: http://isob.ukw.edu.pl

 

Numery REGON

Zespół Szkół Ogólnokształcących: 34133733300000
Szkoła Podstawowa: 34134098000000
Gimnazjum: 34124099600000
Liceum Ogólnokształcące: 34133987500000ADMINISTRACJA SZKOŁY

Dyrektor: mgr Imisława Górska

Koordynator PYP: mgr Anna Śmigielska (program IB Primary Years Programme)

Koordynator MYP: mgr Marta Dereszyńska (program IB Middle Years Programme)

Koordynator DP: mgr Małgorzata Kozielewicz (program IB Diploma Programme)

Sekretariat: Julia Szysler


Wychowawcy klas 2017-2018

Klasa Nauczyciel e-mail
G0 Marta Lizoń, Adam Garbutt
G1 Alison Inglis alison.inglis@ukw.edu.pl
G2 Angelika Żerek angelika.zerek@ukw.edu.pl
G3 a Eliso Adamia
G3 b Marcelina Gonia marcelina.gonia@ukw.edu.pl
G4 a Bernadeta Ciborowska bernadeta.kozlowska@ukw.edu.pl
G4 b Magdalena Załubka magda.zalubka@ukw.edu.pl
G5 Paul Fleetwod paul.fleetwood@ukw.edu.pl
G6 Katarzyna Skruszewicz kasia.skruszewicz@ukw.edu.pl
G7 Edyta Nowakowska edyta.nowakowska@ukw.edu.pl
G8 Maciej Sas maciej.sas@ukw.edu.pl
G9 Aleksander Dagiel aleksander.dagiel@ukw.edu.pl
G10 Sławomira Olejniczak olejniczak@ukw.edu.pl
G11 Katarzyna Martens kmartens@ukw.edu.pl
G12 dr Małgorzata Chrzan malgorzata.chrzan@ukw.edu.pl

 

Nauczyciele przedmiotów 2017-2018

 

Przedmiot Nauczyciel  e-mail
 Sztuka, S&A  Katarzyna Chmara Collins  kasia.chmara-collins@ukw.edu.pl
 Wychowanie fizyczne  Małgorzata Cudak malgorzata.cudak@ukw.edu.pl
 Wychowanie fizyczne  Aleksander Dagiel aleksander.dagiel@ukw.edu.pl
 Matematyka  Dorota Wojciechowska-Jahromi  
 Matematyka  Katarzyna Martens kmartens@ukw.edu.pl
 Matematyka  Dorota Grobelna dgrobelna@op.pl
 Język hiszpański  Estefania Huertas Ortiz estefania.huertas@ukw.edu.pl
 Język hiszpański  Sara Malinowska sara.malinowska@ukw.edu.pl
 Język hiszpański  Iwona Wiśniewska iwona.wisniewska007@ukw.edu.pl
 Język polski  Edyta Kocemba edyta.kocemba@ukw.edu.pl
 Język polski  Dr Beata Torbicka beatatorbicka@poczta.onet.pl
 Język polski  Katarzyna Skruszewicz kasia.skruszewicz@ukw.edu.pl
 Język polski  Mikołaj Kozłowski mikolaj.kozlowski@ukw.edu.pl
 Język francuski  Mirosława Kozak miroslawa.kozak@ukw.edu.pl
 Język francuski  Karolina Sumińska k.s@ukw.edu.pl
 Język francuski  Sebastien Tholonias sebastien.tholonias@ukw.edu.pl
 Język niemiecki  Edyta Nowakowska edyta.nowakowska@ukw.edu.pl
 Język niemiecki  Joanna Skrzeszewska js@ukw.edu.pl
 Język niemiecki  Adam Szeluga szeladam@poczta.onet.pl
 Religia G1 - G3  Rafał Kwiatkowski rafal.kwiatkowski@ukw.edu.pl
 Religia G4 - G12  Monika Juszczak  
 Etyka  Noel Bugeja  
 Chemia  Dr Bożena Bittner-Wróbel bbw@ukw.edu.pl
 Chemia, Fizyka  Christelle Langrand christelle@ukw.edu.pl
 Fizyka  Grzegorz Wojewoda gfwojewoda@onet.pl
 Biologia  Magdalena Tomaszewska mt@ukw.edu.pl
 Zerówka (Przedszkole)  Paulina Maślankowska paulina.maslankowska@ukw.edu.pl
 Język angielski  Cathryn Skumiewski cathryn.skumiewski@ukw.edu.pl
 Język angielski  Maciej Sas maciej.sas@ukw.edu.pl
 Język angielski  Dr. Małgorzata Chrzan malgorzata.chrzan@ukw.edu.pl
 Język angielski  Marta Dereszyńska marta.dereszynska@ukw.edu.pl
 Język angielski  Aneta Krzemińska krzemien@ukw.edu.pl
Język angielski  Paul Fleetwood paul.fleetwood@ukw.edu.pl
 Informatyka  Marek Telecki marek.telecki@ukw.edu.pl
 Muzyka  Małgorzata Musialik m.musialik.isob@gmail.com
 Historia, WOS  Jerzy Janiec jerzy.janiec@ukw.edu.pl
 Geografia  Sławomira Olejniczak olejniczak@ukw.edu.pl
 Ekonomia  Małgorzata Szczepaniak m.szczepaniak@umk.pl
 Psycholog  Magdalena Smoczyńska magdalena.smoczynska@ukw.edu.pl
 Bibliotekarz  Małgorzata Stranc malgorzata.stranc@ukw.edu.pl