Język angielski jako język obcy

Język angielski jest językiem nauczania i komunikowania w International School of Bydgoszcz i jest obowiązkowym językiem dla wszystkich uczniów. Szkoła oferuje uczniom, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym dodatkowe zajęcia wyrównujące ich poziom wiedzy tak by mogli w możliwie krótkim czasie efektywnie korzystać z zajęć.

Uczeń o szczególnych wymaganiach edukacyjnych

Komponent wsparcie dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi jest istotnym elementem strategii International School of Bydgoszcz i ma na celu promocję polityki inkluzyjnej i efektywnego uczenia się i wsparcia dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
W ISoB wierzymy, że każde dziecko ma prawo do pełnego udziału w procesie uczenia się i poprzez dostosowanie programu nauczania chcemy pomóc dzieciom rozwinąć ich pełen potencjał i poczucie dumy ze swoich osiągnięć. Celem naszych nauczycieli jest stworzenie każdemu dziecku programu, który dostosowany jest do ich indywidualnych potrzeb, talentów i umiejętności. Chcemy by każde dziecko było w stanie aktywnie zaangażować się w proces przyswajania wiedzy i było w stanie wykorzystać swój pełen potencjał we wszystkich obszarach życia szkolnego jednocześnie czując się wspierane i otoczone opieką. Zdarza się, że podczas nauki w szkole dziecko może potrzebować dodatkowej pomocy w poszczególnych zadaniach bądź też w całym procesie kształcenia z powodu problemów zdrowotnych, niepełnosprawności, problemów w nauce lub problemów emocjonalnych. Szkoła oferuje pomoc w zależności od potrzeby na czas określony bądź podczas całego procesu kształcenia w ISOB. Pomoc ta znajduje odzwierciedlenie w planowaniu zajęć, ocenianiu i dostosowaniu wymagań.